NA ZAČIATOK |   KONTAKT  HISTÓRIASÚČASNOSŤ  | PRACOVNÍCI ŠKOLYNAŠE ÚSPECHY  |  ABSOLVENTI  INFOSERVIS  |  ZOZNAM ABSOLVENTOV  |  ARCHÍV   |

              

                                     

O nás

Voľné pracovné miesto  
Aktuality

V zmysle  § 11a ods. 1 a 2 zákona č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisom zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov zamestnávateľa:  Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici

Adresa:                        Námestie slobody 3, 909 01 Skalica

Kategória:                     učiteľ

Podkategória:                učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Absolvovaný študijný program: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov

Aprobácia:                    anglický jazyk  (informatika, iný predmet)

Zoznam požadovaných dokladov: doklady o dosiahnutom vzdelaní, životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania

Iné: zastupovanie počas práceneschopnosti.

Kontakty: 034/664 42 86, 0905/976 448 , 

e-mail: gym-adm@gym.skalica.sk  

 

Rodičovské združenie
Výchovný poradca
Maturita
Učebné plány
Školská knižnica
 

Naše aktivity

  Niekoľko fotografií priestorov gymnázia
Predmetová komisia CJ Niekoľko fotografií priestorov gymnázia

Budova školy

Učebne, kabinety 

Zákutia školy

Všeličo k videniu

Družobné styky
Olympiády, SOČ
Exkurzie
Školský časopis
Sasinkova Skalica

Rôzne

Riaditelia školy- nové!

 

Profil verejného obstarávateľa

Zákazky s nízkou hodnotou

Hodnotiaca správa

Prenájom bufetu
Rada školy
Školskí ombudsmani    

Rôzne

  Máme svoju televíziu

Škola roka

Inštitúcie

Medzinárodný úspech

    
      Televízia vznikla dňa 8. júna 2011. Pričinili sa o to najmladší žiaci našej školy - primáni. Hoci je ich práca iba v začiatkoch a postupne nadobúdajú skúsenosti, držíme im palce a želáme veľa úspechov za kamerou, aby zachytili čo najviac zaujímavých udalostí zo života školy i mesta. Tešíme sa na ich príspevky.     
Televíziu nájdete na stránke
  www.tvgym.webnode.sk     

Ministerstvo školstva

Opäť v Bruseli

Ústav informácií a prognóz školstva

 

Vzácna návšteva

Štátny pedagogický ústav

eTwinning v praxi

   

Akcie

 Úspešný študent v Sofii Skalica – Bad Tőlz

Ponuka priestorov

Výmenný pobyt

  Volá sa Marek Nemec a je študentom oktávy nášho gymnázia. Mnohí ho možno stretávame na chodbách školy či v uliciach Skalice, no len málokto vie, koľko úspechov tento budúci maturant dosiahol. Zapojil sa  do súťaží SOČ, Enersol, Scientia pro Futuro či U4energy.      

Ponuka priestorov na prenájom

 

 

Študenti v Holandsku

Holandskí študenti u nás

Herzlich Willkommen

24. ples gymnázia

...viacej

Šport

  Školský časopis

Výmenný program

Skalica a okolie

Lyžiarsky kurz 2006

Pozrite si školský časopis
 ŠTAFETA
ktorý vydávajú žiaci nášho gymnázia elektronicky.
 

Mesto Skalica

Lyžiarsky kurz 2007

Múzeum

Lyžiarsky kurz 2008 HK 36 Skalica
Lyžiarsky kurz 2009 Záhorák
Lyžiarsky kurz 2011

Záhorie  
Takeshi 2007   Autoškola Lektor
Takeshi 2006  Flag Counter

 Školstvo

Športový deň gymskalica.edu.sk © Copyright  2006
Projekt Infovek
Šport bez hraníc   Portál vysokých škôl