NA ZAČIATOK |   KONTAKT  HISTÓRIASÚČASNOSŤ  | PRACOVNÍCI ŠKOLYNAŠE ÚSPECHY  |  ABSOLVENTI  INFOSERVIS  |  ZOZNAM ABSOLVENTOV  |  ARCHÍV   |

              

                                     

O nás

Prijímacie skúšky

 
Aktuality

Vážení rodičia!

V budúcom školskom roku plánujeme otvoriť 3 triedy štvorročného a 1 triedu (prímu) osemročného gymnázia.

Do 10. 4 treba podať prihlášku na gymnázium riaditeľovi ZŠ.

Prijímacie skúšky sa konajú: 9. 5  - 1. termín
                                           11. 5 - 2. termín

Termíny platia pre štvorročné i osemročné štúdium.

Rodičovské združenie
Výchovný poradca
Maturita
Školský vzdelávací program
Hodnotiaca správa 2015-16

Naše aktivity

Čitateľský maratón

  Niekoľko fotografií priestorov gymnázia
Predmetová komisia CJ Dňa 24.11.2016 usporiadala PK SJL Čitateľský maratón pre žiakov prímy až kvarty. Čítali a besedovali o poviedke Utrpenie mladého Hurbana, pretože v budúcom roku si pripomenieme 200. výročie narodenia štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana. Niekoľko fotografií priestorov gymnázia

Budova školy

Učebne, kabinety 

Zákutia školy

Všeličo k videniu

Družobné styky
Olympiády, SOČ
Exkurzie
Školský časopis
Sasinkova Skalica

Rôzne

Prednáška k Predsedníctvu SR v Rade EÚ Riaditelia školy- nové!

 

Profil verejného obstarávateľa

Dňa 6. júna 2016 naše gymnázium navštívila pani veľvyslankyňa Ing. Oľga Algayerová, MBA, MA, stála predstaviteľka Slovenskej republiky pri medzinárodných organizáciách vo Viedni. So študentmi tretích ročníkov a septimy diskutovala o predsedníctve SR v Rade EÚ, o jeho zmysluplnosti a prínose pre našu krajinu. Súčasťou prednášky bol aj vedomostný kvíz o EÚ, pani veľvyslankyňa odmenila svojich poslucháčov aj drobnými darčekovými predmetmi.

Sme radi, že sa pani veľvyslankyňa podelila o svoje znalosti a skúsenosti práve s našimi študentmi.

Pár fotografií...

Zákazky s nízkou hodnotou

Rada školy

Školskí ombudsmani
 

Rôzne

  Štúrovci v Skalici  

Škola roka

Inštitúcie

Medzinárodný úspech

    Dňa 28. 10. 2015 sa v aule našej školy predstavili študenti v pásme s názvom Štúrovci, ktorým si uctili 200. výročie narodenia jedného z najslávnejších Slovákov. Predstaveniu nechýbal vtip, spievalo sa, tancovalo a nakoniec dlho a zaslúžene tlieskalo    

Ministerstvo školstva

Opäť v Bruseli

Ústav informácií a prognóz školstva

 

Vzácna návšteva

Štátny pedagogický ústav

eTwinning v praxi

 

Akcie

  Máme svoju televíziu

Skalica – Bad Tőlz

Ponuka priestorov

Výmenný pobyt

Televízia vznikla dňa 8. júna 2011. Pričinili sa o to najmladší žiaci našej školy - primáni. Hoci je ich práca iba v začiatkoch a postupne nadobúdajú skúsenosti, držíme im palce a želáme veľa úspechov za kamerou, aby zachytili čo najviac zaujímavých udalostí zo života školy i mesta. Tešíme sa na ich príspevky.     
Televíziu nájdete na stránke
  www.tvgym.webnode.sk     

Ponuka priestorov na prenájom

 

 

Študenti v Holandsku

Holandskí študenti u nás

Herzlich Willkommen

24. ples gymnázia

Šport

  Školský časopis

Výmenný program

Skalica a okolie

Lyžiarsky kurz 2006

Pozrite si školský časopis
 ŠTAFETA
ktorý vydávajú žiaci nášho gymnázia elektronicky.
 

Mesto Skalica

Lyžiarsky kurz 2007

Múzeum

Lyžiarsky kurz 2008 HK 36 Skalica
Lyžiarsky kurz 2009 Záhorák
Lyžiarsky kurz 2011

Záhorie  
Takeshi 2007   Autoškola Lektor
Takeshi 2006 Flag Counter

 Školstvo

Športový deň gymskalica.edu.sk © Copyright  2006 Projekt Infovek
Šport bez hraníc   Portál vysokých škôl