NA ZAČIATOK |   KONTAKT  HISTÓRIASÚČASNOSŤ  | PRACOVNÍCI ŠKOLYNAŠE ÚSPECHY  |  ABSOLVENTI  INFOSERVIS  |  ZOZNAM ABSOLVENTOV  |  ARCHÍV   |

              

                                     

O nás

Prijímacie skúšky  
Aktuality

Vážení rodičia!

Vedenie Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici oznamuje rodičom detí piateho ročníka základnej školy, že dňa 21. júna sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok na 8- ročné štúdium, čiže do prímy pre školský rok 2016/17. Prihlášku podpísanú riaditeľom základnej školy odovzdajte do 20. júna 2016 na sekretariáte gymnázia.

Prijímacie skúšky zo SJL a MAT sa konajú 21. júna o 8:00.

Výsledky po 2. termíne prijímacej skúšky:

4.-ročné štúdium

8.-ročné štúdium

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky

Kritériá pre prijatie do prímy osemročného gymnázia 2016-17

Rodičovské združenie
Výchovný poradca
Maturita
Učebné plány
Školská knižnica

Naše aktivity

    Niekoľko fotografií priestorov gymnázia
Predmetová komisia CJ Prenájom bufetu
 Riaditeľstvo školy zverejňuje zámer prenajať nehniteľný majetok - bufet priamym nájmom.

viac informácií tu

Niekoľko fotografií priestorov gymnázia

Budova školy

Učebne, kabinety 

Zákutia školy

Všeličo k videniu

Družobné styky
Olympiády, SOČ
Exkurzie
Školský časopis
Sasinkova Skalica

 

Rôzne

Štúrovci v Skalici Riaditelia školy- nové!

 

Profil verejného obstarávateľa
Dňa 28. 10. 2015 sa v aule našej školy predstavili študenti v pásme s názvom Štúrovci, ktorým si uctili 200. výročie narodenia jedného z najslávnejších Slovákov. Predstaveniu nechýbal vtip, spievalo sa, tancovalo a nakoniec dlho a zaslúžene tlieskalo

 

Zákazky s nízkou hodnotou

Hodnotiaca správa

Rada školy
Školskí ombudsmani

Rôzne

  Návšteva prezidenta  

Škola roka

Inštitúcie

Medzinárodný úspech

    

V pondelok 5. 10. 2015 nás navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pán prezident si pohovoril s vedením školy a podebatoval so študentmi, hlavne o výbere vysokej školy a budúceho povolania. 

Ďakujeme za vzácnu návštevu     

Ministerstvo školstva

Opäť v Bruseli

Ústav informácií a prognóz školstva

 

Vzácna návšteva

Štátny pedagogický ústav

eTwinning v praxi

   

Akcie

  Máme svoju televíziu

Skalica – Bad Tőlz

Ponuka priestorov

Výmenný pobyt

Televízia vznikla dňa 8. júna 2011. Pričinili sa o to najmladší žiaci našej školy - primáni. Hoci je ich práca iba v začiatkoch a postupne nadobúdajú skúsenosti, držíme im palce a želáme veľa úspechov za kamerou, aby zachytili čo najviac zaujímavých udalostí zo života školy i mesta. Tešíme sa na ich príspevky.     
Televíziu nájdete na stránke
  www.tvgym.webnode.sk     

Ponuka priestorov na prenájom

 

 

Študenti v Holandsku

Holandskí študenti u nás

Herzlich Willkommen

24. ples gymnázia

Šport

  Školský časopis

Výmenný program

Skalica a okolie

Lyžiarsky kurz 2006

Pozrite si školský časopis
 ŠTAFETA
ktorý vydávajú žiaci nášho gymnázia elektronicky.
 

Mesto Skalica

Lyžiarsky kurz 2007

Múzeum

Lyžiarsky kurz 2008 HK 36 Skalica
Lyžiarsky kurz 2009 Záhorák
Lyžiarsky kurz 2011

Záhorie  
Takeshi 2007   Autoškola Lektor
Takeshi 2006 Flag Counter

 Školstvo

Športový deň gymskalica.edu.sk © Copyright  2006 Projekt Infovek
Šport bez hraníc   Portál vysokých škôl